Truca'ns al 977 15 92 33

 | Imagen

Preinscripció i matrícula al PFI Auxiliar de Vivers i Jardins

Calendari de preinscripció al PFI 

Seguidament podeu trobar el calendari de preinscripció a programes de formació i inserció (PFI) per al curs 2022/2023 a l’Institut la Talaia: 

 1. DEL 02 AL 12 DE MAIG DE 2023: Presentació de sol·licituds via correu electrònic o presencial. 

 2. DEL 02 AL 23 DE MAIG DE 2023: Entrevistes d’orientació i valoració de criteris.

 3. 25 DE MAIG DE 2023: Publicació a la Web del centre la llista de sol·licitud amb la puntuació provisional.

 4. DEL 26  MAIG AL 02 DE JUNY DE 2023: Presentació de reclamacions.

 5. 08 DE JUNY DE 2023: Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions. Web del centre.

 6. 28 DE JUNY DE 2023: Publicació de l’oferta final de places escolars. Web del centre

 7. 28 DE JUNY DE 2022: Publicació de la llista d’alumnes admesos i llista d’espera. Web del centre.

 8. DEL 03 AL 14 DE JULIOL DE 2022: PERÍODE DE MATRICULACIÓ. 

Per qualsevol dubte adreceu-vos mitjançant el correu electrònic [email protected] o via telefònica al 977159233. 

 

FASE 1: Procediment de la preinscripció als PFI 

Del 02 al 12 de maig (procediment telemàtic) 

Si opteu en primera opció per l’Institut la Talaia, cal que indiqueu el codi de centre 43010372 en primera opció de la vostra sol·licitud i seguiu el procediment següent:

Pas 1. Cal descarregar i omplir la següent sol·licitud de preinscripció: 

 Sol·licitud de preinscripció 

Pas 2. Preparar la següent documentació: 

  • DNI de l’alumne

  • Si és menor d’edat DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

  • TSI (targeta sanitària individual)

  • Llibre de família

  • Per acreditar la condició de discapacitat: targeta disminució certificat per la CAD o informe de l’EAP.

  • Quan el domicili habitual no coincideix amb el DNI o NIE, cal portar el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si s’escau.

  • Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

Pas 3. Enviar el resguard de la sol·licitud amb tota la documentació escanejada al correu electrònic [email protected] especificant: nom de l’alumne/a i telèfon de localització.

Pas 4. Una vegada acceptada la sol·licitud, es contestarà o bé a través del correu electrònic o per telèfon, citant a l’alumne/a per la realització de l’entrevista presencialment al centre, revisió de la documentació i formalització de la preinscripció

Per qualsevol dubte adreceu-vos mitjançant el correu electrònic [email protected] o via telefònica al 977159233

 

FASE 2: Matrícula als PFI

Del 3 al 14 de juliol de 2023


Publicar un Comentario